Hotel Managment je profesionalni softver za organizaciju poslovanja hotela i ostalih ugostiteljskih objekata. Program sadrzi kompletan poslovni sistem u kojem se nalazi sve sto ce vam ikad zatrebati prilikom vođenja poslovanja hotela i ostalih ugostiteljskih objekata. Vec u prvom susretu sa programom, korisnici imaju osjećaj lakoce koristenja, sa istovremeno zastupljenim svim funkcijama koje treba da ima savremen poslovni sistem.

Program sadrži recepcijsko poslovanje sa vrhunskim vizualnim sistemom rezervacija.

Sve rezervacije moguće je mijenjati klikom misa bez unosa podataka, podržana je u potpunosti drag and drop funkcija.

Program se isporucuje u verzijama za hotelsko poslovanje i verziji sa kompletnim programom za ugostiteljstvo koji u sebi sadrži sve potrebne module za vođenje restorana kao na primjer

-Normativi

-Automatski obračun utroška namirnica

-POS kasa (fiskalizirana)

-Ispis faktura u A4 formatu

-Prijem i evidencija sirovina (po SNC)

-Kalkulacije robe

-Interne otpremnice

-Nivelacije

-Otpis

-Knjiga sanka (koja se može automatski popunjavati)

TEHNICKA STRUKTURA

Ispod jednostavnosti koristenja nalazi se mocna tehnicka struktura koja koristi najsavremenije informatičke trendove. Program radi sa mocnim serverskim bazama podataka koje se mogu instalirati na personalnom racunaru, lokalnoj mrezi ili cloud serveru. Izbor strukture zavisi od potrebe i strukture korisnika programa.

Program je moguce dodatno prilagoditi specificnim potrebama korisnika.

Video prezentaciju programa mozete vidjeti na

Redovne informacije o proizvodu mozete pratiti na

Dodatne ifnromacije o proizvodu mozete dobiti na email

elektronski.ured@gmail.com